Özel Güneyli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi


Özel Güneyli ailesi olarak bizler öğrenci, aile, kurum işbirliği içinde bireylerin bağımsız ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve topluma kazandırılmaları için gerekli ortam, koşul ve desteği sunmayı ve eğitimin sürekliliğini sağlamayı görev edinmekteyiz.

Özel Güneyli Rehabilitasyon; aşağıdaki alanlarda her biri ilgili üniversitelerin alanından mezun uzman eğitimcileriyle eğitim vermektedir.

 • Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı
 • ABA - Applied Behavior Analysis (Uygulamalı Davranış Analizi) Eğitimi
 • Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı
 • Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı
 • Down Sendromu Eğitimi
 • Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Aile Danışmanlığı
 • Duyu Bütünleme
 • Davranışsal Bozukluk Eğitimi
 • Rett Sendromu Eğitimi
 • Dezintegratif Bozukluk Eğitimi
BÜYÜK GÖKKUŞAĞI Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

MUTLU velilerimiz neler diyor?

Eğitim Çocuğu Sevmekle Başlar. M. Kemal Atatürk
Özel Güneyli Rehabilitasyon Merkezi