Eskişehir, Otizm Eğitimi, Zihin Engelliler Eğitimi
01

HİZMETLERİMİZneler yaparız?

ABA - Applied Behavior Analysis (Uygulamalı Davranış Analizi) Eğitimi

ABA - Applied Behavior Analysis (Uygulamalı Davranış Analizi) Eğitimi

ABA-Applied Behavior Analysis (Uygulamalı Davranış Analizi) otizmli bireylerin eğitimine yönelik bilinen bilimsel olarak kanıtlanmış en etkili eğitim modelidir.


Ancak sadece prensiplerine uygun profesyonelce uygulandığında etkili olur ki günümüzde etkili ABA uygulayan kişi ve kurumları bulmak oldukça zordur. Genelde uygulayıcıların ABA konusunda hiç deneyimi yoktur ya da çok azdır...


Binyamin Birkan Akademi (BBA), 30 yıldan daha uzun süre bebeklikten yetişkinliğe otizm ve diğer gelişimsel yetersizliği olan çocuk, ergen ve yetişkinlerle bilim temelli etkili uygulamalar yürüten Prof. Dr. Binyamin Birkan’ın öncülüğünde kendini otizme adamış bir grup profesyonel tarafından 1 Ağustos 2019 tarihinde kurulmuştur. BBA’nın misyonu, otizmli çocuklara uluslararası standartlara uygun erken müdahale ve eğitim hizmetleri sunmanın yanı sıra uzman ve ebeveynlerin bilimsel dayanaklı etkili ABA uygulamalarını en kapsamlı ve pratik şekilde uygulayabilmelerini destekleyerek otizmli bireylerin tam anlamıyla gerçek potansiyellerine ulaşabilmelerini sağlamaktır. BBA, otizmli bireylerin davranışsal müdahale programları aracılığı ile yaşam kalitesini artırma çabalarının yanı sıra program geliştirme, bilimsel araştırma yürütme, uzman yetiştirme konularında yurtiçi ve yurt dışında örnek ve öncü bir kurum olarak yerini almıştır. BBA bu çabalarından ötürü 2 Nisan 2020 tarihinde Amerika’da bulunan Otizm Bilimsel Müdahale Birliği (Alliance Scientific Autism Intervention) ASAI üyesi olmaya hak kazanmıştır.


Prof. Dr. Binyamin Birkan, Özel Eğitim alanında Gazi Üniversitesinde lisans, Anadolu Üniversitesinde ise lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. 1994-2005 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsünde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Amerika’da bulunan Princeton Child Development Institute (PCDI)’de Otizm Spektrum Bozuklukları ve ABA üzerine doktora çalışmalarını yürütmüş ve ileri düzeyde saha tecrübesi edinmiştir. Gerçekleştirdiği çalışmalar ve aldığı eğitimlerin ardından PCDI’ın 12 yıldan daha uzun süre uluslararası yaygınlaştırma kolu direktörlüğü ve eş zamanlı olarak da Tohum Otizm Vakfının kurucu eğitim direktörlüğü ve okul müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Türkiye’nin ilk ABA okulunun kurucusudur. Otizmli bireylere sunulan etkili bilimsel müdahale hizmetlerinin geliştirilmesi, mükemmeliyet standartlarının belirlenmesi ve bu standartlara uygun eğitim kurumlarının değerlendirilmesi konularında iyi düzeyde tecrübeye sahiptir. Birçok ulusal ve uluslararası kongrede davetli konuşmacı olarak bildiri sunmuştur. Yürüttüğü projelerle ülkemizde olduğu kadar Lübnan, Azerbaycan, İran, Kosova ve Kuzey Makedonya ’da otizm müdahale programlarına destek vermiş böylece bu programların uluslararası yaygınlaştırılmasına katkı sağlamıştır. Pek çok araştırma makalesi yayımlamış, İngilizceden Türkçe’ye 3 kitap çevirmiş, biri yurt dışı olmak üzere 2 kitap yazmış ve bir de ‘Türkiye’de Otizm Spektrum Bozuklukları ve Özel Eğitim’ konulu ulusal düzeyde geniş çaplı bir rapor hazırlamıştır.


Bir süre Anadolu Otizm Vakfı’nın (ANOV) Akademik koordinatörlüğünü de yürüten Prof. Binyamin Birkan şu sıralar İstanbul Biruni Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde akademisyen olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda SOBE Vakfının kurucu eğitim direktörü ve yine kurucusu olduğu BBA’nın eğitim direktörüdür.


Prof. Dr. Binyamin Birkan geçtiğimiz 30 yıl boyunca, dünyadaki ev ve kurum merkezli kanıta dayalı bilimsel uygulamaları ve en değerli bilgileri sentezlemiş ve BBA Eğitim Modelini geliştirmiştir. 


Eğitim Çocuğu Sevmekle Başlar. M. Kemal Atatürk
Özel Güneyli Rehabilitasyon Merkezi,